FYBs styrelse för 2020

Ordförande: Markus Kroon – kroon.markus(at)gmail.com

Kassör: Oscar Satrell   – oscar.satrell(at)gmail.com
076-138 62 76

Sekreterare: Billy Forsell – 

Övriga ledamöter

Thomas Thornberg

Johan Lundh

Sara Thollin ( suppleant)

Per Fellenius (suppleant)

Hamnkaptener

Johan Lundh (Ytterbyviksbryggan)
070 29 457 78
Jonn Persson (Badhusbryggan)
070-790 78 80

Båda hamnkaptenerna nås via hamnkapten@ytterbyb.se

Vill du skicka email byter du ut (at) i adresserna ovan mot @

Du kan även skicka mail till  FYB via formuläret nedan: