Din medverkan som medlem i FYB är viktig för oss!

Genom att vara medlem i FYB så bidrar du till FYBs arbete med göra bryggor och andra områden tillgängliga för boende och besökare på Resarö.

Medlemsavgiften per år är 200 kr.

Så här blir du medlem i FYB

För att bli medlem måste din fastighet ligga inom FYBs område. Fastigheter inom Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Swish

  • Enklaste sättet att bli medlem är att Swisha medlemsavgiften.
  • Swisha 200 kr till nummer 123 618 46 34
  • Ange namn, adress och fastighetsbeteckning i meddelandefältet.

Banköverföring

  • Du kan även betala genom att sätta in 200 kr på plusgironummer 5 30 11 – 3
  • Ange namn, adress och fastighetsbeteckning i meddelandefältet.

Båtplatser vid Badhusbryggan och Ytterbyviksbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för dem som äger en fastighet inom FYBs område och som betalar årlig medlemsavgift.

För att underlätta för medlemmar med båtplats tar FYB ut medlemsavgiften i samband med betalning av båtplatsavgiften.

Det händer att medlemmar betalar dubbel medlemsavgift. Vi har tidigare år försökt kontakta vederbörande i den mån vi haft tillgång till mailadress för återbetalning, men det är mycket tidskrävande. Så hädanefter ber vi er som känner er osäkra på om ni har betalat att kontakta oss. Maila kassören, se kontaktuppgifter under fliken Styrelsen.