Kallelse årsstämma 2014

FYB – Fastighetsägareföreningen Ytterby B, u.p.a.  Dag:     Onsdag den 19 mars Tid:     19.00 Plats:    Bygdegården, Ytterbyvägen, Resarö Dagordning Årsstämmans öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän tillika rösträknare Godkännande av kallelse Fastställande av

Läs mer Leave a comment