Fastighetsägarföreningen Ytterby B Ladda ner protokollet här.  Torsdagen den 3 maj kl 19.00 på Resarö Bygdegård 1. Årsstämmans öppnande Stämman förklarades öppnad. 2. Val av ordförande för stämman Annika Vangstad valdes till stämmans ordförande. 3. Val av sekreterare för stämman