Vår entreprenör Saxaren rapporterar följande: Byggstart av stenkistan inne på brädgårdskajen, vecka 12 måndag den 17 mars. Rivning av den gamla befintliga med vår pråm, vecka 14 samt utsättning av den nya stenkistan. Byggstart av bryggan med stenkista samt