Utställning av detaljplan Resarö Mitt finns nu till beskådande i Bygdegården. Bygdegården är öppen lördagarna och söndagarna den 15, 16 resp. 22 och 23 mars kl 12 – 15. Någon från Bygdeföreningen kommer att på plats.