Styrelsen och hamnkaptenen bedömer att följande åtgärder måste utföras vid Ytterbyviksbryggan: Stenkistan som är landfästet är uttjänat och ny stenkista skall ersätta. Bryggdelen längst ut har gått isär och är på väg att lossna. Här behövs antingen en helt ny