Plangruppen är en samverkansgrupp där kallelsen går ut till 26 personer som (förutom Bygdeföreningen) representerar 12 olika boende/ägarföreningar på Resarö i syfte att inkomma med synpunkter på Kommunens detaljplanearbete. Hittills har gruppen lämnat svar på detaljplanen för Storäng och på