Nu är det röjt i Björkviken och det finns gratis ved att hämta för FYBs medlemmar. Det är en blandning av hassel, björk och annan lövskog. Veden är uppkapad i en blandning av klampar och större stycken på ca 50